Викладачі та співробітники кафедри

Михалевич Володимир Маркусович

д.т.н., професор
завідувач кафедри вищої математики

Дисципліни: математичне програмування, вища математика, теорія ймовірностей

Особиста сторінка


Клочко Віталій Іванович

д.пед.н., професор

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: Інформацiйно-комунiкацiйні технологiї
навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін

Особиста сторінка


Петрук Віра Андріївна

д.пед.н., професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки

Дисципліни: лінійна та векторна алгебра, елементи аналітичної геометрії, математичний аналіз, теорія функцій комплексної змінної, операційне числення, теорія ймовірностей

Наукові інтереси: теорія і методика професійної освіти, застосування вищої математики в оптимізаційних задачах

Особиста сторінка


Хом’юк Ірина Володимирівна

д.пед.н., професор

Дисципліни: вища математика, дослідження операцій, теорія ймовірностей

Наукові інтереси:теорія і методика професійної освіти; розробка та впровадження інтерактивних технологій навчання фундаментальних дисциплін студентів технічних ВНЗ

Особиста сторінка


Бондаренко Злата Василівна

к.пед.н., доцент, заступник директора центру міжнародних зв’язків

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: інформаційні технології у викладанні вищої математики

Особиста сторінка


Дереч Володимир Дмитрович

к.фіз-мат.н., доцент

Дисципліни: вища математика, алгебра та геометрія, математичний аналіз та диференціальні рівняння

Наукові інтереси: дослідження структури переставної інверсної напівгрупи, класифікація скінченних напівгруп з переставним моноїдом локальних автоморфізмів.

Особиста сторінка


Кашканова Галина Григорівна

к.пед.н., доцент

Особиста сторінка


Кирилащук Світлана Анатоліївна

к.п.н, доцент
заступник декана факультета інформаційних технологій та компютерної інженерії з навчально-методичної роботи

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: інноваційні технології навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей

Особиста сторінка


Ковальчук Майя Борисівна

к.п.н, доцент

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін

Особиста сторінка


Коломієць Альона Анатоліївна

к.п.н, доцент

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: формування мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності, фундаменталізація навчання у вищій школі

Особиста сторінка


Краєвський Володимир Олександрович

к.т.н., доцент

Дисципліни: математика, вища математика, теорія ймовірностей, спецкурс математичного аналізу

Наукові інтереси: процеси холодної деформації металів, моделювання напружено-деформованого та граничного станів зразків під час деформування

Особиста сторінка


Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна

к.т.н., доцент

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: математичні моделі та методи конвеєрної обробки інформації з використанням прогресивних інформаційних технологій

Особиста сторінка


Хом’юк Віктор Вікторович

к.т.н., доцент

Дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей

Наукові інтереси: паралельні методи та засоби мультиобробки масивів даних з орієнтацією на нейроструктури; теорія і методика професійної освіти; розробка та впровадження інтерактивних технологій навчання фундаментальних дисциплін студентів технічних ВНЗ

Особиста сторінка


Добранюк Юрій Володимирович

к.т.н., доцент кафедри вищої математики

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: моделювання напружено-деформованого та граничного станів зразків під час деформування, програми скінчено-елементного моделювання (Deform, Ansys, Q-form, Ls-Dyna)

Особиста сторінка


Крупський Ярослав Володимирович

к.пед.н., доцент кафедри вищої математики

Дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей

Наукові інтереси: СКМ Maple, фундаменталізація навчання у вищій школі, інноваційні технології навчання

Особиста сторінка


Прозор Олена Петрівна

к.пед.н., доцент кафедри вищої математики

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: інноваційні технології навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей

Особиста сторінка


Тютюнник Оксана Іванівна

к.пед.н., доцент кафедри вищої математики

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: СКМ Maple, інноваційні технології навчання

Особиста сторінка


Абрамчук Ігор Васильович

старший викладач кафедри вищої математики

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: обчислювальна математика, чисельні методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР)

Особиста сторінка


Барковська Алла Андріївна

старший викладач кафедри вищої математики

Особиста сторінка


Дода Анастасія Федорівна

асистент кафедри вищої математики

Дисципліни: вища математика

Наукові інтереси: математична система Maple в елементарній математиці

Особиста сторінка


Клєопа Ірина Анатоліївна

лаборант

Особиста сторінка