Вітаємо на кафедрі вищої математики

Кафедра працює зі студентами денної та заочної форми навчання. Окрім навчальної роботи кафедра займається науковою та науково-методичною роботами.

index_1
Наукові дослідження проводяться у таких напрямах:
  • Інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін;
  • Інноваційні технології навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей;
  • Математичні основи та прикладні задачі механіки розсіяних пошкоджень;
  • Математичні моделі та методи конвеєрної обробки інформації з використанням прогресивних інформаційних технологій;
  • Дослідження структури переставної інверсної напівгрупи. Класифікація скінченних напівгруп з переставним моноїдом локальних автоморфізмів.

Щорічні доповіді на різноманітних наукових конференціях

Про результати своєї роботи члени кафедри щорічно доповідають на різноманітних наукових конференціях, підтримуючи професійні та дружні зв’язки з колегами з інших вузів України та близького зарубіжжя. Викладачі кафедри постійно працюють над створенням посібників та методичних розробок для студентів різних спеціальностей.

index_2

index_3
Доценти кафедри

На кафедрі вищої математики захистили кандидатські дисертації та стали доцентами кафедри викладачі Кондратович В. Д., Тичинська Л. М., Найко Д. А., Клочко Н. О., Кашканова Г. Г., Петрук В. А., Дереч В. Д., Головань Т. В., Дубчак В. М., Фурдіяк Н. Ю., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О., Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Коломієць А. А., Крупський Я. В., Прозор О. П., Добранюк Ю. В., Тютюнник О. І. Стали докторами наук викладачі кафедри – Ткаченко І. С., Дем’янчук А. П., Волков Ю. І., Михалевич В. М., Клочко В. І., Петрук В. А., Хом’юк І. В.