Вітаємо на кафедрі вищої математики


Кафедра працює зі студентами денної та заочної форми навчання Загальне навчальне навантаження викладачів кафедри становить понад 15 тисяч годин на рік. Окрім навчальної роботи кафедра займається науковою та науково-методичною роботами. Наукові дослідження проводяться у наступних напрямках: «Інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін», «Інноваційні технології навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей», «Математичні основи та прикладні задачі механіки розсіяних пошкоджень», «Математичні моделі та методи конвеєрної обробки інформації з використанням прогресивних інформаційних технологій», «Дослідження структури переставної інверсної напівгрупи. Класифікація скінченних напівгруп з переставним моноїдом локальних автоморфізмів».


Дізнатись більше

Під час проведення науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, секція вищої математики.

Про результати своєї роботи члени кафедри щорічно доповідають на різноманітних наукових конференціях, підтримуючи професійні та дружні зв’язки з колегами з інших вузів Вінниці та України. Викладачі кафедри постійно працюють над створенням посібників та методичних розробок для студентів різних спеціальностей.

За період існування кафедри прикладної математики, захистили кандидатські дисертації та стали доцентами кафедри викладачі Хом’юк В. В., Хом’юк І. В., Краєвський В. О., Кокряцька Н. І. На кафедрі вищої математики захистили кандидатські дисертації та стали доцентами кафедри викладачі Кондратович В. Д., Тичинська Л. М., Найко Д. А., Клочко Н. О., Кашканова Г. Г., Петрук В. А., Дереч В. Д., Головань Т. В., Дубчак В. М., Фурдіяк Н. Ю., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О., Бондаренко З. В., Кирилащук С.А., Коломієць А. А., Крупський Я. В., Прозор О. П., Добранюк Ю. В., Тютюнник О. І. Стали докторами наук викладачі кафедри – Ткаченко І. С., Дем’янчук А. П., Волков Ю. І., Михалевич В. М., Клочко В. І., Петрук В. А., Хом’юк І. В.