Вітаємо на кафедрі вищої математики

Кафедра працює зі студентами денної та заочної форми навчання. Окрім навчальної роботи кафедра займається науковою та науково-методичною роботами.

Графік презентацій вибіркових дисциплін загального спрямування для студентів ФЕЕЕМ на 2021-2022 н. р.
index_1
Наукові дослідження проводяться у таких напрямах:
  • Інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін;
  • Інноваційні технології навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей;
  • Математичні основи та прикладні задачі механіки розсіяних пошкоджень;
  • Математичні моделі та методи конвеєрної обробки інформації з використанням прогресивних інформаційних технологій;
  • Дослідження структури переставної інверсної напівгрупи. Класифікація скінченних напівгруп з переставним моноїдом локальних автоморфізмів.

Щорічні доповіді на різноманітних наукових конференціях

Про результати своєї роботи члени кафедри щорічно доповідають на різноманітних наукових конференціях, підтримуючи професійні та дружні зв’язки з колегами з інших вузів України та близького зарубіжжя. Викладачі кафедри постійно працюють над створенням посібників та методичних розробок для студентів різних спеціальностей.

index_2