19 лютого 2014 р.

Вітаємо переможців математичної олімпіади ВНТУ


           Кафедра працює зі студентами денної та заочної форми навчання Загальне навчальне навантаження викладачів кафедри становить понад 15 тисяч годин на рік. Окрім навчальної роботи кафедра займається науковою та науково-методичною роботами. Наукові дослідження проводяться у наступних напрямках: «Інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін», «Інноваційні технології навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей», «Математичні основи та прикладні задачі механіки розсіяних пошкоджень», «Математичні моделі та методи конвеєрної обробки інформації з використанням прогресивних інформаційних технологій», «Дослідження структури переставної інверсної напівгрупи. Класифікація скінченних напівгруп з переставним моноїдом локальних автоморфізмів».
         Про результати своєї роботи члени кафедри щорічно доповідають на різноманітних наукових конференціях, підтримуючи професійні та дружні зв’язки з колегами з інших вузів Вінниці та України. Викладачі кафедри постійно працюють над створенням посібників та методичних розробок для студентів різних спеціальностей.
         За останні 3 роки на кафедрі створено 16 посібників та методичних вказівок, 7 монографій, 3 патенти. Щорічно у рамках загально університетської програми кафедра проводить олімпіаду з математики, до участі у яких запрошуються студенти усіх інститутів та курсів. Переможці беруть участь у всеукраїнських олімпіадах.
         Колектив кафедри ВМ складається з 22 осіб, з яких 4 доктора, 9 доцентів, 12 кандидатів наук, 5 ст. викладачів, 3 асистента , 1 інженера І категорії, 1 ст. лаборанта.