УкраїнськаEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pz.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

 • освітня програма - Комп’ютерна інженерія
 • освітня програма - Системне програмування

125 Кібербезпека /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

 • освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • освітня програма - Кібербезпека критичних систем
         Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm

                  

ВСТУП 2021 рік (бакалаврат)


Корисні посилання

Журнал "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" Науково-технічний центр "Аналого-цифрові системи" Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ - ФІТКІ Локальна мережева академія CISCO ВНТУ Конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Кафедра ОТ у мережі Facebook Кафедра КН у мережі Facebook Кафедра ЗІ у мережі Facebook Кафедра ПЗ у мережі Facebook

Наука PDF Друк e-mail
Основна інформація - Про факультет

Міжнародний конкурс із веб-дизайну та комп'ютерної графіки

Конференції

Науково-педагогічний потенціал

На кафедрах ФІТКІ є в наявності значний потенціал науковців, до складу якого входять 10 докторів наук і 60 кандидатів наук.

Основні наукові напрямки:

 1. Відмовостійкі високопродуктивні інформаційно-обчислювальні системи на основі систем числення з ваговою надлишковістю (д.т.н., професор Азаров О. Д.)
 2. Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації (д.т.н., професор Лужецький В. А.)
 3. Методи та засоби формування високореалістичних графічних зображень (д.т.н., професор Романюк О. Н. )
 4. Паралельно-ієрархічні технології як спеціалізований нейроподібний базис для паралельної та розподіленої обробки інформації (д.т.н., професор Яровий А. А.)
 5. Математичне моделювання граничного стану матеріалів та оптимізація нестаціонарних процесів непружного деформування (д.т.н., проф. Михалевич В. М.)
 6. Інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін (д.пед.н., проф. Клочко В.І.)
 7. Інноваційні методики навчання вищої математики з метою формування базового рівня професійної компетентності у випускників технічних ЗВО (д.пед.н., проф. Петрук В.А.)

На факультеті на теперішній час успішно функціонує наукова школа «Високопродуктивні, відмовостійкі  інформаційно-вимірювальні комплекси і пристрої на основі систем числення з ваговою надлишковістю»  доктора технічних наук, професора Азарова Олексія Дмитровича.

Азаров О. Д. відомий фахівець у галузі проектування високоточних швидкодіючих аналого-цифрових і цифро-аналогових перетворювачів з ваговою надлишковістю. Голова спе­ціалізованої вченої ради і член ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Вінницькому національному технічному університеті. Професор Азаров О. Д. головний редактор міжнародно­го науково-технічного журналу «Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія», член редколегії 5 наукових журналів «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології», «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», «Вісник Вінницького політехнічного інституту», «Наукові праці Вінницького національного технічного університету, «Проблеми інформатизації та управління».

Д.т.н., проф. Азаров О. Д. заступник голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмуван­ня, щорічного Вінницького обласного конкурсу з WEB-дизайну, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформатика і кібернетика». Член науково-методичної комісії МОН України з напряму «Інформаційна безпека». Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України. Нагородже­ний Грамотою Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства осві­ти і науки України, Грамотою департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України.

Керує аспірантурою, в період з 1993 по теперішній час, підготував 18 кандидатів наук. Азаров О. Д. є автором понад 650 наукових праць, 18 монографій, 19 статей у журналах, що занесені до наукометричних баз наукових видань SCOPUS та Web of Science; одержано 350 патентів та авторських свідоцтв на корисну модель. Азаров Олексій Дмитрович був науковим керівником 3 держбюджетних науково-дослідницьких робіт, опублікував 2 міжуніверситетських підручники, 27 навчальних посібників, з яких 7 з грифом МОНУ.

Аспірантура

На всіх кафедрах факультету є аспірантура. Керують аспірантурою професори Азаров О. Д., Клочко В. І., Лужецький В. А., Михалевич В. М., Петрук В. А., Перевозніков С. І., Яровий А. А., Романюк О. Н.,  Кондратенко Н. Р., Савчук Т. О. та провідні викладачі: доценти Войтко В. В., Захарченко С. М., Колесницький О. К., Ткаченко О. М.

Наукові видання

У липні 2004 року при ФІТКІ засновано міжнародний фаховий науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», головним редактором якого є д.т.н., проф. Азаров О. Д.

Міжнародний науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.  Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій (постанова ВАК України №2-05/1 від 19.01.2006 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України №1-05/3 від 08.07.2009 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України № 261 від 06.03.2015 року, наказ МОН № 409 від 17.03.2020 року).

Розділи журналу:

 • Біологічні та медичні прилади і системи
 • Інформаційні технології
 • Інформаційно-вимірювальні технології та системи
 • Комп`ютерні системи та компоненти
 • Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • Прилади і методи контролю та визначення складу речовини
 • Радіовимірювальні прилади

Редакційна колегія:

Головний редактор: Олексій Дмитрович Азаров, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна.

Заступник головного редактора: Володимир Андрійович Лужецький, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна.

Відповідальний секретар: Прозор Олена Петрівна, Вінницький національний технічний університет, Україна.

Члени редакційної колегії:

Алієв Алекпер Али Ага, Бакінський державний університет, м. Баку, Азербайджан; Альхейсад Омар, Прикладний університет Аль-Балька, Йорданія; Вальдемар Войцек, Державний університет «Люблінська Політехніка», Польща; Василенко Валентина, Новий університет Лісабона, Лісабон, Португалія; Гарсія Девід Луенго, Політехнічний університет Мадриду, Іспанія; Дубовой Володимир Михайлович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Жуков Ігор Анатолійович, Національний авіаційний університет, Україна; Квєтний Роман Наумович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Кичак Василь Мартинович , Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Кухарчук Василь Васильович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Лежнюк Петро Дем'янович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Мокін Борис Іванович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна;

Новіков Олексій Миколайович, Національний технчіний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна; Осадчук Володимир Степанович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Павлов Сергій Володимирович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Петрук Василь Григорович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Романюк Олександр Никифорович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна; Тарасенко Володимир Петрович, Національний технчіний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна; Тимченко Леонід Іванович, Державний університет інфраструктури та технологій, Україна; Яровий Андрій Анатолійович, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна.

 

Це видання задовольняє усi вимоги стандартiв до перiодичних видань ISO 3257 i тому має свiй Мiжнародний стандартний номер серiйного видання ISSN 1999-9941.

Журнал виходить тричі на рік, має передплатний індекс 37465 і щорічно включається до Каталогу видань України. Свідоцтво про реєстрацію періодичного видання № 9007, сер. КВ від 27.07.2004 р. Мови видання: українська, росiйська, англiйська.

Наукові проєкти

Завідувач кафедри обчислювальної  техніки д.т.н., проф. Олексій Дмитрович Азаров, подав проект від Вінницького національного технічного університету «Науково-освітній кластер для інноваційного розвитку та покращення знань ІТ-фахівців у ЗВО ІІІ-ІVрівнів акредитації» на конкурс від Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради. Проєкт Азарова О.Д. отримав ІІ місце на Конкурсі та фінансування в сумі 30000грн. в рамках реалізації обласної програми «Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки».

 

Наукова діяльність

За результатами наукових досліджень за три останні роки (2018-2020рр)

- опубліковано 649 наукових праць, включаючи 30 монографій;
- отримано 318 патентів України та свідоцтв на твір (комп’ютерну програму);
- зроблено 740 доповідей на міжнародних і Всеукраїнських конференціях.

Конференції

Науковці ФІТКІ не тільки беруть активну участь у роботі національних та міжнародних виставок конференцій і симпозіумів, а також регулярно організують проведення подібних заходів:

 • Міжнародна конференція «Інтернет – Освіта – Наука», 2020р.
 • Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», 2020р.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Електронні інформаційні ресурси:створення, використання, доступ", 2020р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет конференція пам’яті А.М.Пєтуха, 2020р.
 • Міжнародна Інтернет конференція «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень», 2020р.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології-2020»
 • Міжнародна науково-практична конференція  «Методи та засоби кодування, захисту та ущільнення інформації», 2017р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», 2018 р.
 • Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету, 2019, 2020рр.

Наукові конференції, олімпіади, наукові роботи студентів

Інформація про участь студентів України у міжнародних заходах

Міжнародна олімпіада, конкурс, турнір

№ п/п

Назва заходу і країна проведення

Кіл-ть учасни-ків від ЗВО

Кіл-ть пере-можців від ЗВО

Назва нагород

примітка

1

міс-це

2

міс-це

3

міс-це

гран-прі

1

2

3

4

5

6

7

9

9

Міжнародна олімпіада, яка відбулася в Україні

1

Міжнародна олімпіада з інформаційних технологій «IT-Universe-2019», Україна

36

12

 

2

3

 

Фінал

7 іменних дипломів за перемогу в номінації «Управління ІТ-проектами»

2

Міжнародна олімпіада з інформаційних технологій «IT-Universe-2020», Україна

57

26

 

 

 

 

ІІ етап

3

Міжнародна олімпіада з інформаційних технологій «IT-Universe-2020», Україна

26

8

1

6

1

 

Фінал

ВНТУ – 1місце серед ЗВО

4

Google Hash Code 2019

96

8

1

3

4

-

Призери ВНТУ-хабу міжнародного хакатону Google Hash Code 2020 від корпорації

5

Google Hash Code 2020

104

9

3

3

3

-

Призери ВНТУ-хабу міжнародного хакатону Google Hash Code 2020 від корпорації Google.

6

І етап першості світу з програмування АСМ-ІСРС по південно-східній Європі, 2019, Україна

156

12

 

6

6

 

 

7

Чвертьфінал першості світу з програмування АСМ-ІСРС по південно-східній Європі, 2019, Україна

15

6

3

3

 

 

 

8

І етап першості світу з програмування АСМ-ІСРС по південно-східній Європі, 2020, Україна

60

9

3

3

3

 

 

Міжнародна олімпіада, яка відбулася за межами України

1

Кубок Векуа з програму­вання-2019, Грузія

19

-

-

3

1

-

Переможці Вінницького сайту Кубку

2

Hard&Soft-2019, Румунія

3

-

-

-

-

-

-

3

Earth Rover-2019, Молдова

3

-

-

-

-

-

-

4

Google Hash Code 2019, Франція

65

-

-

-

-

-

-

Міжнародний конкурс наукових робіт, який відбувся в Україні

1

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 2020», Україна

1

1

 

1

 

 

 

Міжнародний професійний творчий конкурс, який відбувся в Україні

1

Міжнародний зимовий  бліц-конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, 2019, Україна

34

17

5

7

5

 

 

2

Міжнародний літній  бліц-конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, 2019, Україна

27

14

4

3

7

 

 

3

XVII міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, 2019, Україна

35

14

4

3

7

 

 

4

Міжнародний зимовий  бліц-конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, 2020, Україна

23

11

7

3

1

 

 

5

XVIII міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, 2020, Україна

35

20

4

6

10

 

 

6

І тур міжнародного ІТ-конкурсу «CS50 Puzzle Day – 2019», Україна

125

17

2

7

8

-

Переможці І туру

7

І тур міжнародного ІТ-конкурсу «CS50 Puzzle Day – 2020», Україна

109

4

1

-

3

-

Переможці І туру

Міжнародний професійний творчий конкурс, який відбувся за межами  України

1

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International King Competition» (The Official International Competitions in Europe), 2019, Ліхтенштейн

1

1

 

 

1

 

Вікторія Панченко

2

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «Cyprus Star Media»» (The Official International Competitions in Europe), 2019, Кіпр

1

1

1

 

 

 

Олеся Яковенко

3

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «Sounds and Rhythms of Vienna»», 2019, Австрія.

1

1

 

1

 

 

Юлія Цвєткова

4

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «Good for Tune»» (The Official International Competitions in Europe), 2019,  Ватикан.

1

1

 

 

 

1

Владислав Кокушкін

5

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «Kingdom Art Stars»» (The Official International Competitions in Europe), 2019, Великобританія

2

2

1

1

 

 

Софія Мошенська

і Анастасія Ткачук

6

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «Spain Star Production»» (The Official International Competitions in Europe), 2019,  Іспанія

1

1

 

 

 

1

Михайло Величко

7

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки, що проходив у рамках Фестивалю «Festival International of Music and Dance in Andorra la Vellа», 2019,  Андорра

1

1

1

 

 

 

Яна Дідик

8

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «Творчість без меж-2019», Болгарія

27

14

4

5

5

 

 

9

Міжнародний конкурс з ІТ-технологій та комп’ютерної графіки «Цифровий вітер 2019», Росія.

3

3

 

2

1

 

Перемога серед 5184 робіт із 200 міст України, Білорусі, Казахстану, Росії, Чехії, Естонії, Сербії, В’єтнаму, Китаю, Словенії.

10

XVI Міжнародний молодіжний фестиваль інформаційних технологій, 2019, Росія

6

6

 

2

4

 

 

11

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition ‘Kingdom Art Stars’» (The Official International Competitions in Europe), 2020, Велика Британія.

1

1

1

 

 

 

Вадим Шахно

12

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «City Star» (The Official International Competitions in Europe), 2020, Німеччина

2

2

1

1

 

 

Софія Добровольська

Анастасія Вікарчук

13

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «Fly Dolphin» (The Official International Competitions in Europe), 2020, Греція

1

1

 

 

 

1

Владислав Кокушкін

14

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition «La Culture Slave A Paris» (International Academy Of Science, Culture And Art (Paris, France)), 2020, Франція

1

1

1

 

 

 

Євгеній Рябуха

15

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Concourse «Monaco Star» (The Official International Competitions In Europe), 2020, Монако

1

1

1

 

 

 

Владислав Шмалюх

16

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки ІNTERNATIONAL AMSTERDAM ARTCOMPETITION, 2020, Нідерланди

1

1

 

 

 

1

Михайло Величко

17

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Competition of Culture and Arts in London (The Official International Competitions in Europe), 2020, Великобританія

1

1

 

 

 

1

Євгеній Станіславенко

18

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International France Art Competition (The Official International Competitions in Europe), 2020, Франція

2

2

1

1

 

 

Вікторія Бажан

Олександр Іваха

19

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «International Arts Festival-Concourse «Hola, Espana»» (The Official International Competitions in Europe), 2020, Іспанія

1

1

1

 

 

 

Артем

Марущак

20

Міжнародний конкурс з ІТ-технологій та комп’ютерної графіки «Цифровий вітер 2020», Росія.

2

2

1

1

 

 

Перемога серед 4108 робіт із двохсот міст Казахстана, України, Білорусі, Росії, Чехії, Латвії, Болгарії.

21

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки «Творчість без меж-2020», Болгарія

35

14

6

5

3

 

 

22

Міжнародний конкурс з штучного інтелекту, системного аналізу та передбачення на базі платформи Kaggle (від Google), 2019, США.

2

2

 

 

 

 

Владислав Гірдвайніс, Дарія Зелінська (ФІТКІ)

 

Міжнародний турнір, який відбувся в Україні

1

Enactus Ukraine сезону 2019

6

6

6

 

 

 

Київ

2

І етап міжнарожних інженерно-технічних змагань EBEC 2019, Україна

45

18

6

8

4

 

 

3

Всеукраїнський фінал міжнарожних інженерно-технічних змагань EBEC 2019, Україна

8

4

1

 

 

 

 

4

Чвертьфінал 33 міжнародного чемпіонату- з розв’язування логічних математичних задач, 2019, Україна

97

48

 

 

 

 

Переможці вийшли у півфінал

5

Півфінал 33 міжнародного чемпіонату- з розв’язування логічних математичних задач, 2019, Україна

48

16

 

 

 

 

Переможці вибороли право участі у фіналі

6

Всеукраїнський фінал 33 міжнародного чемпіонату- з розв’язування логічних математичних задач, 2019, Україна

16

2

1

1

 

 

 

7

Чверть фінал 34 міжнародного чемпіонату- з розв’язування логічних математичних задач, 2020, Україна

102

55

 

 

 

 

Переможці вийшли у півфінал

8

І етап Міжнародних ІТ-змагань з розробки комп’ютерних ігор «Global Game Jam»

1

1

 

1

 

 

Сапіташ

Міжнародний турнір, який відбувся за межами України

1

ХХ Кубку Європи з розв’язування логічних математичних задач, 2019, Франція

1

 

 

 

 

 

Максим Стойко, 4 місце

2

Міжнародні змагання «Enactus World Cup», 2019, США

6

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення на Вівторок, 16 березня 2021, 09:43
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.