УкраїнськаРусскийEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


УВАГА!

На ФІТКІ з 2019-2020 н.р. впроваджено НОВІ бакалаврські ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» у рамках спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

«КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ СИСТЕМ» у рамках спеціальності 125 «Кібербезпека»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pmos.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

 • освітня програма - Комп’ютерна інженерія
 • освітня програма - Системне програмування

125 Кібербезпека /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

 • освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • освітня програма - Кібербезпека критичних систем

Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm


Корисні посилання

Журнал "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" Науково-технічний центр "Аналого-цифрові системи" Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ - ФІТКІ Локальна мережева академія CISCO ВНТУ Конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Кафедра ОТ у мережі Facebook

Наука PDF Друк e-mail
Основна інформація - Про факультет

Міжнародний конкурс із веб-дизайну та комп'ютерної графіки

Міжнародна науково-практична конференція "Електронні інформаційні ресурси:створення, використання, доступ"

Міжнародний студентський фотоконкурс

Науково-педагогічний потенціал

На кафедрах ФІТКІ є в наявності значний потенціал науковців, до складу якого входять 10 докторів наук і 60 кандидатів наук.

Основні наукові школи:

 1. Відмовостійкі високопродуктивні інформаційно-обчислювальні системи на основі систем числення з ваговою надлишковістю. (д.т.н., професор Азаров О.Д.)
 2. Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації(д.т.н., професор Лужецький В.А.)
 3. Системи людино-машинної взаємодії та генерування і обробка зображень і впливів (д.т.н., професор Пєтух А. М. )
 4. Методи покомпонентного діагностування цифрових пристроїв в умовах серійного виробництва (д.т.н., професор Перевозніков С.І.)
 5. Математичнемоделювання граничного стану матеріалів та оптимізаціянестаціонарнихпроцесівнепружногодеформування (д.т.н., проф. Михалевич В. М.)
 6. Інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчанняфундаментальних та спеціальнихдисциплін (д.т.н., проф. Клочко В.І.)
 7. Інноваційні методики навчання вищої математики з метою формування базового рівня професійної компетентності у випускників ВТНЗ (д.т.н., проф. Петрук В.А.)

Захисти дисертацій

За останні чотири роки (2010 – 2013 рр.) в ФІТКІ захищено дві докторські дисертації: доц. Хом’юк І.В., доц. Яровий А. А. та двадцять п’ять кандидатських дисертацій.

Кафедри Захисти дисертацій
роки
2010 2011 2012 2013
ОТ 1 2 2 3

КН

- - 1 2
ПЗ - - 1 1
ЗІ 1 - 2 -
ВМ 2 1 2 4
ІМ - - - 2

РАЗОМ

4

3

8

12

Аспірантура

На всіх кафедрах факультету є аспірантура. В аспірантурі у 2013 році навчалося 24 осіби. Керують аспірантурою професори Азаров О.Д., Клочко В. І., Лужецький В.А.,Михалевич В. М.Пєтух А.М., Петрук В.А., С.І. Перевозніков, Романюк О.Н.,  Кондратенко Н.Р., Савчук Т.О. та провідні викладачі: доценти Войтко В.В., Захарченко С.М., Колесницький О.К., Ткаченко О.М.

Кафедри

Аспіранти

Роки

2010

2011

2012

2013

ОТ

4

6

7

7

КН

-

3

4

4

ПЗ

1

1

1

1

ЗІ

1

4

6

6

ВМ

4

6

6

6

РАЗОМ

10

20

24

24

Публікації, патенти, участь у конференціях

За результатами наукових досліджень за три останні роки (2010 - 2013 рр.)
- опубліковано 649 наукових праць, включаючи 30 монографій;
- отримано 318 патентів України та свідоцтв на твір (комп’ютерну програму);
- зроблено 740 доповідей на міжнародних і Всеукраїнських конференціях.

 

Монографії

Навчальні посібники

Кафедри

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

ОТ

2

1

3

3

4

3

3

4

КН

-

1

2

-

1

1

1

1

ЗІ

-

-

-

2

2

-

-

1

ПЗ

-

2

2

-

-

1

2

-

ВМ

2

4

2

2

4

4

9

7

ІМ

1

1

-

-

3

4

6

2

РАЗОМ

5

9

9

7

14

13

21

15

 

 

Статті

Охоронні документи

Кафедри

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

ОТ

19

21

34

39

45

40

35

7

КН

18

19

27

24

21

16

23

9

ЗІ

12

12

10

4

13

12

2

2

ПЗ

57

39

36

46

12

36

14

22

ВМ

31

49

45

51

2

2

1

1

ІМ

11

3

6

6

2

0

1

-

РАЗОМ

148

143

158

170

95

106

76

41

 

Доповіді на конференціях

Кафедри

2010

2011

2012

2013

ОТ

39

24

25

28

КН

41

21

44

21

ЗІ

52

51

59

31

ПЗ

16

26

21

25

ВМ

15

20

15

19

ІМ

35

24

34

54

РАЗОМ

198

166

198

178

Конференції

conf1

Науковці ФІТКІ не тільки беруть активну участь у роботі національних та міжнародних виставок конференцій і симпозіумів, а також регулярно організують проведення подібних заходів:

 • Міжнародна конференція Інтернет – Освіта – Наука 2010
 • Міжнародна конференція Інтернет – Освіта – Наука 2012
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» 2010, 2012 рр.
 • Міжнародна науково-практична конференція  «Методи та засоби кодування, захисту та ущільнення інформації» 2011, 2013 рр.
 • Міжнародна інтернет конференція Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень 2012.
 • Міжнародна інтернет конференція «Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем» 2012 р.
 • Міжвузівський мовний семінар Мова – шлях до порозуміння та співробітництва –2012
 • Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету 2010 – 2013 рр.

Гранти

Міжнародний грант на проект «Національна освітня інфраструктура і удосконалення інновацій та підприємницької діяльності ІТ-студентів» (спільно з ХНУРЕ) (співкерівник професор Пєтух А. М.).
Гранти Вінницької обласної Ради та обласної державної адміністрації

 • Проект "Інформаційна система керівників різних рівнів загальної середньої освіти». 2010 р.(керівник професор Лужецький А. В.).
 • Проект "Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницького регіону". 2011 р. (керівник доц. Яровий А. А.)
 • Проект "Інформаційна технологія дистанційного вивчення технічних дисциплін для закладів І-IV рівня акредитації". 2013 р. (керівник професор Азаров О.Д.)

Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2012 р. доцент Яровий А. А.).
Грант фірми IGE+XAO, загальна вартість наданого програмного забезпечення 750 тисяч євро (Пєтух А. М.)

Науковий журнал

Журнал ІнІТКІ

У 2005 році при ФІТКІ засновано міжнародний фаховий науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, головним редактором якого є декан ФІТКІ проф. Азаров О.Д.

У 2006 р. цей журнал визнано науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (постанова ВАК України №2-05/1 від 19.01.2006 р.)

Це видання задовольняє усi вимоги стандартiв до перiодичних видань ISO 3257 i тому має свiйМiжнародний стандартний номер серiйного видання ISSN 1999-9941.

Журнал виходить тричі на рiк. Мови видання: українська, росiйська, англiйська.

Останнє оновлення на Понеділок, 15 січня 2018, 13:06
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.