УкраїнськаРусскийEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pmos.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

125 Кібербезпека, спеціалізація - Безпека інформаційних і комунікаційних систем /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm


Банер
Банер
Абітурієнту PDF Друк e-mail
Основна інформація

Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженірії готує фахівців у галузях знань:
0501 – Інформатика та обчислювальна техніка;
1701 – Інформаційна безпека;
за напрямками підготовки бакалаврів: зі спеціальностей:
6.050101 – Комп’ютерні науки;

“Інтелектуальні системи прийняття рішень”;

6.050102 – Комп’ютерна інженерія; “Комп'ютерні системи та мережі”;
6.050103 – Програмна інженерія; “Програмне забезпечення автоматизованих систем”;
6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем; “Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах”;


Програма фахових вступних випробувань на навчання на 1-й курси за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» за скороченими термінами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Програми фахових вступних випробувань на навчання на 3-й та 1-й курси за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» за скороченими термінами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» можна скачати нижче:

Програма фахового вступного випробування на навчання на 3-й курс ВНТУ за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс ВНТУ за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

В інституті є денна та заочна форми навчання. Навчальний процес здійснюється як за держзамовленням, так і за контрактом. Ліцензована кількість місць для вступу до інституту зі спеціальностей складає:ciscoclass2
всього у т. ч за держзамовленням
6.050101 65 осіб 30 осіб

6.050102

60 осіб 30 осіб
6.050103 60 осіб 20 осіб
6.170101 40 осіб 15 осіб
6.170103 40 осіб 15 осіб
Всього: 265 осіб 110 осіб

При прийомі на перший курс на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на всі напрями підготовки конкурсний відбір вступників здійснюється за сумою балів, зазначених у сертифікаті УЦОЯО з української мови і літератури (обов’язковий), математики (обов’язковий) та фізики або хімії (профільний) (за вибором вступника), виданому вступникам у поточному році або за результатами вступних випробувань (для категорії осіб, визначених п. 5.4, 5.5 розділу V Правил прийому до ВНТУ на 2010 рік) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
Для участі у конкурсі на місця державного замовлення для всіх напрямів підготовки приймаються сертифікати УЦОЯО з фізики або хімії (за вибором вступника) з кількістю балів не нижче 140 (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) і не нижче 124 з математики та української мови і літератури та документи про повну загальну середню освіту з середнім балом не нижчим 6 балів (за 12-бальною шкалою оцінювання).
Для участі у конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на всі напрями підготовки приймаються сертифікати УЦОЯО з української мови і літератури, математики та фізики або хімії (за вибором вступника) з кількістю балів не нижче 124 (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів).
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки в поточному навчальному році у ВНТУ, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, мають право брати участь у загальному конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра інженерії з урахуванням таких умов:
– на місця державного замовлення в першу чергу приймаються особи, які навчались за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у ВНТУ на державній формі навчання і мають середній бал додатку до диплома та оцін-ку випускного іспиту з іноземної мови, не нижчі 4,0;
– при прийнятті рішення про зарахування враховуються також наукова робота та участь у громадському і спортивному житті університету, досягнення в яких враховуються множником до поділеної на два суми середнього балу додатку до диплома бакалавра та оцінки випускного іспиту з іноземної мови (в межах від 0,5 до 1).

Прийом та зарахування за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів наукового напряму здійснюється відповідно до “Положення про порядок підготовки магістрів у ВНТУ”.

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки у ВНТУ в попередні роки або в іншому ВНЗ, для участі у загальному конкурсі крім виконання умов, визначених у попередньому пункті, необхідно пройти співбесіду за програмою тих дисциплін, які вивчались за програмою бакалаврської підготовки у ВНТУ і не вивчались в інших ВНЗ, результати якої оцінюються в 5-бальній шкалі і додаються до суми середнього балу додатку до диплома та оцінки випускного іспиту з іноземної мови з поділом на три.

magistryПід час зарахування до ВНТУ в ІнІТКІ у 2009 році за двома сертифікатами УЦОЯО з математики, української мови та літератури, прохідними на відповідні напрямки були такі загальні суми балів:
6.050101–«Комп’ютерні науки» - 342 бали,
6.050102–«Комп’ютерна інженерія» - 345 балів,
6.050103–«Програмна інженерія» - 342,5 балів,
6.170101–«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» - 338 балів,
6.170103–«Управління інформаційною безпекою» - 348,5 балів.

Детальніше про правила прийому до ВНТУ на 2010 рік читайте тут:
http://www.vstu.vinnica.ua/ua/ruls.php

Чекаємо на Вас в нашому інституті!
Останнє оновлення на Понеділок, 04 липня 2011, 14:01
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.