УкраїнськаРусскийEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


УВАГА!

На ФІТКІ з 2019-2020 н.р. впроваджено НОВІ бакалаврські ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» у рамках спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

«КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ СИСТЕМ» у рамках спеціальності 125 «Кібербезпека»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pmos.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

  • освітня програма - Комп’ютерна інженерія
  • освітня програма - Системне програмування

125 Кібербезпека /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

  • освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем
  • освітня програма - Кібербезпека критичних систем

Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm


Корисні посилання

Журнал  "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" Науково-технічний центр "Аналого-цифрові системи" Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ - ФІТКІ Локальна мережева академія CISCO ВНТУ Конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Кафедра ОТ у мережі Facebook

Банер
Банер
Організаційно-виховна робота ФІТКІ PDF Друк e-mail
Основна інформація - Про факультет

Методологія планування й організації навчально-виховного процесу в ФІТКІ здійснюється відповідно до концепції гуманітарної та виховної політики ВНТУ та плану виховної роботи ФІТКІ.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна і національно свідома людина, наділена глибокою громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю та ініціативністю.

Керівні документи щодо організації виховної роботи в ФІТКІ:

  • Закон України «Про освіту».

  • Національна цільова програма патріотичного виховання молоді.

  • Виховна робота в закладах освіти здійснюється у концепції національної системи виховання.

  • У ВНТУ - Концепція виховної роботи і гуманітарної політики.

Концепція виховного процесу

Особливе місце в організації виховного процесу вищої школи відводиться професійному вихованню, метою якого є формування у студентів поваги до обраної спеціальності, прищеплення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Мета національного виховання:

формування національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати заради розвитку держави, готовності її захищати.

Принципи виховання полягають в утвердженні людини, як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволенню її різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей.

СПИСОК КУРАТОРІВ ФІТКІ

Куратори

Група

Колесник Ірина Сергіївна к.т.н., доцент., каф. ОТ

1КІ-13б

Богомолов Сергій Віталійович к.т.н., асистент, каф. ОТ

2КІ-13б

Каплун Валентина Аполенарівна ст. викл., каф. ЗІ

1БС-13б

Дудатьєва Валентина Миколаївна асистент, каф. ЗІ

2БС-13б

Суприган Олена Іванівна к.т.н., доцент, каф. КН

1КН-13б

Козачук Андрій Валерійович аспірант, каф. КН

2КН-13б

Войтко Вікторія Володимирівна к.т.н., доцент, каф. ПЗ

1ПІ-13б

Коцюбівська Катерина Іванівна к.т.н., доцент, каф. ВМ

2ПІ-13б

Останнє оновлення на Понеділок, 23 березня 2015, 15:09
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.