УкраїнськаРусскийEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


УВАГА!

На ФІТКІ з 2019-2020 н.р. впроваджено НОВІ бакалаврські ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» у рамках спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

«КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ СИСТЕМ» у рамках спеціальності 125 «Кібербезпека»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pmos.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

  • освітня програма - Комп’ютерна інженерія
  • освітня програма - Системне програмування

125 Кібербезпека /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

  • освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем
  • освітня програма - Кібербезпека критичних систем

Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm


Корисні посилання

Журнал  "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" Науково-технічний центр "Аналого-цифрові системи" Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ - ФІТКІ Локальна мережева академія CISCO ВНТУ Конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Кафедра ОТ у мережі Facebook

Баннер
Баннер
Організаційно-виховна робота ФІТКІ PDF Печать E-mail
Основна інформація - Про факультет

Методология планирования и организации учебного процесса в ИнИТКИ осуществляется в соответствии с концепцией гуманитарной и образовательной политики ВНТУ и планом воспитательной работы ИнИТКИ.

Идеалом воспитания является гармонично развитый, образованный, социально активный и национально сознательный человек, наделенный чувством глубокой гражданской ответственности, патриотическими чувствами, работоспособностью, усердием, предприимчивостью и инициативностью.

Рекомендации по организации воспитательной работы в ИнИТКИ:

  • Закон Украины «об образовании».

  • Национальная целевая программа патриотического воспитания молодежи.

  • Воспитательная работа в учебных заведениях проводится в соответствии с концепцией национальной системы воспитания.

  • В ВНТУ - Концепция воспитательной работы и гуманитарной политики.

Концепция воспитательного процесса

Особое место в организации воспитательного процесса в высшей школе отводится профессиональному воспитанию, целью которого является воспитание в учащихся уважения к выбранной специальности, привитие необходимых способностей и навыков, развитие творческого потенциала будущего специалиста.

Цель национального образования:

формирование национального самосознания, любви к родной земле, семье, своему народу, желания работать ради развития государства, готовности его защищать.

Принципы воспитания состоят в утверждении человека как высшей социальной ценности, наиболее полном раскрытии его способностей и удовлетворении его разнообразных образовательных потребностей, обеспечении приоритетности общечеловеческих ценностей.

СПИСОК КУРАТОРОВ ИнИТКИ

Кураторы

Група

Колесник Ирина Сергеевнавна к.т.н., доцент., каф. ВТ

1КИ-13б

Богомолов Сергей Витальевич к.т.н., асистент, каф. ВТ

2КИ-13б

Каплун Валентина Аполенариевна ст. викл., каф. ЗИ

1БС-13б

Дудатьева Валентина Николаевна асистент, каф. ЗИ

2БС-13б

Суприган Елена Ивановна к.т.н., доцент, каф. КН

1КН-13б

Козачук Андрей Валериевич аспирант, каф. КН

2КН-13б

Войтко Виктория Володимировна к.т.н., доцент, каф. ПО

1ПИ-13б

Коцюбивськая Екатерина Ивановна к.т.н., доцент, каф. ВМ

2ПИ-13б

Обновлено 23.03.2015 15:09
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.