УкраїнськаРусскийEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


УВАГА!

На ФІТКІ з 2019-2020 н.р. впроваджено НОВІ бакалаврські ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» у рамках спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

«КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ СИСТЕМ» у рамках спеціальності 125 «Кібербезпека»,прийом 25 осіб на денну форму навчання

Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pmos.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

  • освітня програма - Комп’ютерна інженерія
  • освітня програма - Системне програмування

125 Кібербезпека /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

  • освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем
  • освітня програма - Кібербезпека критичних систем

Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm


Корисні посилання

Журнал  "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" Науково-технічний центр "Аналого-цифрові системи" Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ - ФІТКІ Локальна мережева академія CISCO ВНТУ Конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Кафедра ОТ у мережі Facebook

PDF Печать E-mail
Основна інформація - Про факультет

Запрошуємо на навчання випускників технікумів і коледжів!

Прийом до ВНТУ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «Бакалавр» на основі здобутого ОКР «Молодший спеціаліст» здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

image001

Випускники вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які здобули ОКР «Молодший спеціаліст» та побажали продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямами підготовки, за якими здійснюється прийом відповідно до додатку №3 Правил прийому, зараховуються на денну або заочну форму навчання ВНТУ на перший курс
(зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для продовження в установленому порядку за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

На другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) зараховуються випускники вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації за умови закінчення заочних підготовчих курсів для підготовки до вступу до ВНТУ. «Положення про порядок зарахування на заочні підготовчі курси випускників і студентів випускних курсів навчальних закладів І і II рівня акредитації для підготовки до вступу до ВНТУ» затверджено ректором Університету 12.10.2012 року.

image003

Для отримання індивідуальних консультацій з приводу вступних фахових іспитів, прикладів завдань зареєструйтеся у нас на сайті.

image005

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 19 липня 2014 року

о 18.00 годині 19 липня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

21 – 31 липня

2014 року

21 – 31 липня

2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12.00 години

1 серпня 2014 року;

другий - не пізніше 12.00 години

5 серпня 2014 року;

третій - не пізніше 12.00 години

8 серпня 2014 року

перший - не пізніше 12.00 години

1 серпня 2014 року;

другий - не пізніше 12.00 години

5 серпня 2014 року;

третій - не пізніше 12.00 години

8 серпня 2014 року

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

перший - о 18.00 годині 04 серпня 2014 року;

другий - о 18.00 годині 07 серпня 2014 року;

третій - о 18.00 годині 11 серпня 2014 року

перший - о 18.00 годині 04 серпня 2014 року;

другий - о 18.00 годині 07 серпня 2014 року;

третій - о 18.00 годині 11 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 15.00 години 12 серпня 2014 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідного напряму - не пізніше 26 серпня 2014 року

за державним замовленням - не пізніше 15.00 години 12 серпня 2014 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання державного замовлення відповідного напряму - не пізніше 26 серпня 2014 року

Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» складають

по 30 осіб на денну і заочну форму навчання.

Обсяг держзамовлення складає
15 осіб
– на денну форму навчання і
5 осіб – на заочну форму навчання.

image007

Для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за ОПП підготовки бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» вступники подають особисто:

– заяву встановленого зразка про участь у конкурсному відборі, у якій вказують споріднений до спеціальності за ОКР «Молодший спеціаліст» напрям підготовки відповідно до додатку 3 Правил прийому до ВНТУ. Вступник має право подати не більше трьох заяв на споріднені до спеціальності за ОКР «Молодший спеціаліст» напрями підготовки. Факт кожної подачі заяви реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

– документи державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (атестат про повну загальну середню освіту та диплом про присвоєння ОКР «Молодший спеціаліст»), і додатки до них, на особистий вибір - оригінали (більша вірогідність вступу) або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копію ідентифікаційного коду;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Обновлено 03.03.2014 21:22
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.