УкраїнськаРусскийEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pmos.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

125 Кібербезпека, спеціалізація - Безпека інформаційних і комунікаційних систем /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm


Банер
Банер
Напрями підготовки та спеціальності PDF Друк e-mail
Основна інформація

 

Спеціальність 122 — Комп'ютерні науки та інформаційні технології

СпеціалізаціяКомп’ютерні науки.

Кваліфікаціяфахівець з інформаційних технологій.

Фахівці даної спеціальності мають ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій; програмування як класичного (Java, C#,C++), так і Web-програмування (JavaScript, PHP тощо) та програмування сучасних інтелектуальних систем (Python тощо); розробки власних стартапів; аналітики програмного забезпечення; адміністрування комп’ютерних мереж; комп’ютерної графіки та Web-дизайну (AdobePhotoshop, AdobeIllustrator тощо); розробки мобільних програмних додатків (Android тощо); що дозволяє знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, як вітчизняних, так і зарубіжних.

Великий ринковий попит на випускників спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» є постійним, адже вони працюють як програмістами, так і аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення; Web-аналітиками; системними адміністраторами комп’ютерних мереж; SEO-спеціалістами з рейтингування Web-ресурсів; розробниками програмного забезпечення для систем штучного інтелекту в бізнесовій та банківській діяльності (експертних систем, систем підтримки прийняття рішень з нечіткою логікою, нейронних мереж тощо); фахівцями з комп’ютерної графіки та Web-дизайну, розробки мобільних програмних додатків, в тому числі для комп’ютерних ігор та соціальних мереж (Facebook, VK тощо); наукових досліджень сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу.

Фахівці зі спеціальності 122 мають можливість працювати в організаціях, що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, в тому числі на Web-платформі; у операторів мобільного зв’язку; Інтернет-провайдерів; державних та комерційних установах, які використовують комп’ютерні технології: банках, комерційних фірмах, адміністративних установах, навчальних та медичних закладах, на залізниці, підприємствах зв'язку, в організаціях, що створюють інформаційні ресурси тощо.

Отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» розширює можливості працевлаштування та кар'єрного зростання.

Фахівців спеціальності 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізації – Комп'ютерні науки) готує кафедра комп’ютерних наук (КН) факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

Базова кафедра, що випускає фахівців – кафедра комп’ютерних наук

 

Спеціальність 123 — Комп’ютерна інженерія

Кваліфікаціяфахівець з інформаційних технологій; аналітик комп’ютерних систем.

Фахівці зі спеціальності 123 мають глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування комп’ютерних систем, мікрокомп’ютерних пристроїв, складних обчислювальних комплексів; вміють проектувати, налаштовувати та адмініструвати локальні та розподілені комп’ютерні мережі; володіють  методами проектування апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем та мереж, здатні впроваджувати обчислювальні засоби і програмне забезпечення у всіх сферах діяльності людини.

Об’єктом діяльності інженера спеціальності 123 є:

 • побудова інформаційних та математичних моделей комп’ютерних систем, мереж та їх елементів;
 • проектування комп’ютерних систем, мереж, їх компонентів і блоків, системного та прикладного програмного забезпечення;
 • застосування досягнень науки в галузі інформаційних технологій та комп’ютерної техніки у процесах розробки і модернізації комп’ютерних систем та мереж;
 • системне та мережне адміністрування
 • моніторинг та підтримка роботи складних комп’ютерних систем і мереж.

Бакалавр,  магістр  зі спеціальності 123 — Комп’ютерна інженерія

може брати участь у розробці інформаційних та математичних моделей систем, проводити дослідження по реалізації розробки окремих пристроїв та блоків комп’ютерних систем та мереж, а також відповідного програмного забезпечення,.

Посади, які можуть обіймати: програміст, WEB-аналітик, Front-end та Back-end Web-розробник, системний інженер, системний програміст, системний інтегратор, системний адміністратор, системний аналітик, QA-інженер, інженер-розробник електронних пристроїв, інженер з комп'ютерної графіки, SEO-спеціаліст, адміністратор комп'ютерних мереж, проектувальник комп'ютерних систем та мереж.

Фахівців спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія готує кафедра обчислювальної техніки факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

Базова кафедра, що випускає фахівців – кафедра обчислювальної техніки

 

Спеціальність 121 — Інженерія програмного забезпечення

Кваліфікація - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; інженер-програміст.

Інженер-програміст даної спеціальності зорієнтований на діяльність в галузі розробки сучасних програмних продуктів, проектування та експлуатації системних та прикладних програмних засобів, автоматизованих систем обробки інформації, баз даних і знань, експертних систем, створення веб-ресурсів та засобів комп’ютерної графіки. Ґрунтовне вивчення та володіння таких систем програмування:

 • Операційні системи: MS Windows 8/7, Windows Phone 8/7.5, Android, MS Windows Vista; MS Windows Server 2008/2003; Linux.
 • Мови програмування: HTML5, C#, Java, ASP.NET, VB.NET, VBA, JavaScript, PHP, Perl, C++, Assembler.
 • Засоби розробки ПЗ: MS Visual Studio 201/2010, NetBeans IDE, Eclipse, C++ Builder.
 • Технології та системи керування базами даних: SilverLight 5, XNA, .NET Framework 4.0/3.5, COM, EJB; MS SQL Server, MS Access, MySQL.
 • Системи проектування та моделювання: PCAD, OrCAD, MATLAB, MathCAD.
 • Програмні пакети комп'ютерної графіки: Photoshop, Corel Draw, 3ds Max, Dreamweaver, FrontPage, Macromedia Flash та ін.
 • Програмування для мобільних платформ: Windows Phone, Android, iPhone.

Фахівці зі спеціальності 121 можуть працювати у різноманітних державних та комерційних підприємствах і організаціях, банківських установах. Посади, які можуть обіймати: інженер-програміст; системний програміст; прикладний програміст; Web-програміст; Web-дизайнер; розробник баз даних; розробник інтерфейсу користувача; лідер робочої групи; менеджер проекту; системний архітектор; системний аналітик; аналітик комп'ютерного банку даних; адміністратор веб-серверів; адміністратор інформаційної системи; адміністратор баз даних; інженер з комп'ютерних систем; інженер із застосування комп'ютерів; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів.

Фахівців спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення готує кафедра програмного забезпечення факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

Базова кафедра, що випускає фахівців – кафедра програмного забезпечення

 

Спеціальність 125 – Кібербезпека

СпеціалізаціяБезпека інформаційних і комунікаційних систем

Кваліфікаціяфахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; професіонал із організації інформаційної безпеки.

Впровадження інформаційно-комунікаційних систем разом зі збільшенням швидкості обробки найрізноманітніших даних, починаючі від державних таємниць і закінчуючи соціальними мережами, створило також нові можливості для порушення кібербезпеки. Саме тому успішні підприємства потребують фахівців здатних розробити та впровадити:

- продуктивне, надійне і стійке до вірусів та зламу програмне забезпечення;

- захищені мережеві канали;

- бази даних, до яких неможливо додати хибну інформацію і з яких неможливо несанкціоновано зчитати конфіденційні дані;

- операційні системи, захищені від внутрішніх і зовнішніх зловмисників, а також вірусів, троянських програм, хробаків тощо;

- веб-сервери, стійкі до мережевих атак;

- засоби виявлення вразливостей та моніторингу інформаційної безпеки;

- комплексну систему захисту інформації, що протидіє багатьом різним за природою загрозам (кібератаки з боку інсайдерів та хакерів, злам програм, віруси, перехоплення трафіку, інформаційні війни, помилки, крадіжка носіїв інформації тощо).

Кібербезпека (раніше «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») – це поглиблене вивчення підходів та методів розробки й адміністрування програмних й апаратних засобів захисту інформації, що розв’язують описані вище задачі.

Фахівців спеціалізації 125 - Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем) готує кафедра захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

Базова кафедра, що випускає фахівців – кафедра захисту інформації

Останнє оновлення на Середа, 15 лютого 2017, 11:17
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.