УкраїнськаEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pz.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

  • освітня програма - Комп’ютерна інженерія
  • освітня програма - Системне програмування

125 Кібербезпека /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

  • освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем
  • освітня програма - Кібербезпека критичних систем
         Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm

                  

ВСТУП 2021 рік (бакалаврат)


Корисні посилання

Журнал  "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" Науково-технічний центр "Аналого-цифрові системи" Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ - ФІТКІ Локальна мережева академія CISCO ВНТУ Конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Кафедра ОТ у мережі Facebook Кафедра КН у мережі Facebook Кафедра ЗІ у мережі Facebook Кафедра ПЗ у мережі Facebook

Банер
Банер
Історія факультету PDF Друк e-mail
Основна інформація - Про факультет

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії бере свій початок від факультету обчислювальної техніки. Факультет обчислювальної техніки (ФОТ) було створено у серпні 1985 року після поділу факультету автоматики та обчислювальної техніки (ФАОТ) на два факультети: ФОТ та ФАКСУ.

Перший декан ФОТ — Стахов Олексій Петрович (заступники Петросюк Юрій Андрійович). Далі з 1987 року факультет очолив Данилюк Юрій Степанович (заступники Гороховський Олександр Іванович, Перевозніков Сергій Іванович). А з 1989 р. деканом став Мельников Олександр Микитович (заступники Гороховський Олександр Іванович, Ільницький Юрій Степанович, Очкуров Микола Андрійович). ФОТ у 1992 році реорганізували у факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. У 1995 році деканом ФІТКІ став Азаров Олексій Дмитрович (заступники Обідник Дем’ян Тихонович, Очкуров Микола Андрійович). У 2002 р. ФІТКІ стає Інститутом інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

У 1985 році до складу ФОТ входило дві кафедри, що випускають: обчислювальної техніки (ОТ) та автоматизації проектування (АП). Тоді їх очолювали: кафедру ОТ - д.т.н., проф. Стахов О.П., кафедру АП - д.т.н., проф. Філинюк М.А. У 1989 році на базі кафедри ОТ було створено ще одну кафедру - прикладної математики та обчислювальних систем (ПМОС), а у 1995 році (травень) - кафедру інтелектуальних систем (ІС), у березні 2002 - кафедру захисту інформації (ЗІ). У 2009 році кафедру інтелектуальних систем перейменували у кафедру комп’ютерних наук (КН).


Стахов О.П.

Данилюк Ю.С.

У 1976 р. на кафедрі ОТ з’явилась мала ЕОМ "МИР-2", яка знаходилась у теперішній ауд. 2331. Це була перша вітчизняна персональна обчислювальна машина, розроблена в Інституті кібернетики та виготовлена на заводі "ВУМ" у Києві. Інформація у ній вводилась за допомогою друкарської машинки "Consul". Також був монітор, який мав світловий олівець для редагування тексту. Особливістю цієї ЕОМ було самотестування всіх блоків при старті та самоконтроль у процесі роботи. Для програмування використовувалась мова-інтерпретатор "АНАЛИТИК", яка не тільки дозволяла виконувати обчислення, але також мала команди перетворення алгебраїчних виразів і навіть їх інтегрування. Ця ЕОМ стала настільки популярною серед викладачів і співробітників всього інституту, що працювала по 12 годин на добу.


Випускник групи 1ЕОМ-70, старший інженер Черняк О.І. створює свої перші програми


1970 рік. Група 1ЕОМ-70 перед демонстрацією 7-го листопада. Крайній зліва – Кухарчук В. В., у центрі – Кондратенко Н. Р., крайній справа – Черняк О. І.

Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії було створено у 2002 році на базі факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Починаючи із моменту створення інституту, його очолював Заслужений працівник освіти України д. т. н., професор Азаров Олексій Дмитрович. Заступником директора з наукової роботи був к.т.н., доцент Ткаченко Олександр Миколайович.

До складу інституту ІТКІ входили факультет комп'ютерного інтелекту (ФКІ) та факультет комп'ютерних систем та мереж (ФКСМ).

Деканом ФКI з 2002 по 2005 роки був кандидат технiчних наук, доцент кафедри ІС (тепер КН) Месюра Володимир Іванович. З 2005 року деканом ФКI був кандидат технiчних наук, доцент кафедри ІС Колесницький Олег Костянтинович. З листопада 2009 року по вересень 2012 року деканом ФКI була кандидат технiчних наук, доцент кафедри програмного забезпечення Войтко Вікторія Володимирівна. Заступником декана ФКІ з виховної роботи була асистент кафедри ПЗ Денисюк Алла Василівна.

Факультет комп'ютерного інтелекту складався з трьох кафедр: двох, що випускають – кафедри інтелектуальних систем (ІС, тепер КН ) та кафедри програмного забезпечення (ПЗ), а також кафедри фундаментальної підготовки – кафедри вищої математики (ВМ).

Деканом факультету КСМ із 2002 по 2007 р. був доктор технічних наук, професор Лужецький Володимир Андрійович. З вересня 2007 року по вересень 2012 року факультет очолював кандидат технічних наук, доцент Дудатьєв Андрій Веніамінович. Заступником декана ФКСМ із виховної роботи був старший викладач кафедри ОТ Очкуров Микола Андрійович, а з вересня 2010 року по вересень 2012 року послідовно були к.т.н., доцент Кадук Олександр Володимирович, к.т.н., доцент Колесник Ірина Сергіївна та к.т.н., доцент Войтович Олеся Петрівна.

До структури факультету входили три кафедри: кафедра обчислювальної техніки (ОТ), яку очолює д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України Азаров О. Д., кафедра захисту інформації (ЗІ), яку очолює д.т.н., професор Лужецький В.А. та кафедра іноземних мов (ІМ), яку очолює к. філол. н., доцент Степанова І.С.

З 2014 року інститут ІТКІ переформувався у факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, до складу якого входило 6 кафедр (ЗІ, КН, ОТ, ПЗ, ВМ та ІМ). По червень 2020 р. очолював ФІТКІ Заслужений працівник освіти України д. т. н., професор Азаров Олексій Дмитрович. Заступником декана з навчально-методичної роботи була к.пед.н, доцент Кирилащук Світлана Анатоліївна, заступником декана з навчально-виховної роботи була к.т.н, доцент Войтко Вікторія Володимирівна, заступником декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва був к.т.н, доцент Колесницький Олег Костянтинович.

На теперішній час до складу факультету ІТКІ входить 6 кафедр (ЗІ, КН, ОТ, ПЗ, ВМ та БЖДтаПБ). Факультет ІТКІ очолює кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики Кирилащук Світлана Анатоліївна. Заступником декана з навчально-методичної роботи є к.т.н, доцент Войцеховська Олена Валеріївна, заступниками декана з навчально-виховної роботи і соціальних комунікацій є к.пед.н., доцент Прозор Олена Петрівна і к.т.н., доцент Бабюк Наталя Петрівна.

Останнє оновлення на Вівторок, 20 липня 2021, 06:30
 
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.