УкраїнськаРусскийEnglish

Факультет інформаційних технологій
та компютерної інженерії

Вінницького національного
технічного університету


УВАГА!

Наш Факультет визнано найкращим у ВНТУ

За підсумками рейтингування 2017-2018 н.р. ФІТКІ посів I місце в університеті

Факультет initki.vntu.edu.ua готує висококваліфікованих фахівців галузі знань 12- Інформаційні технології за освітніми програмами Бакалаврату, Магістратури, Аспірантури зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення /кафедра Програмного забезпечення - pmos.vntu.edu.ua /

122 Комп’ютерні науки /кафедра Комп’ютерних наук - kn.vntu.edu.ua/

123 Комп’ютерна інженерія /кафедра Обчислювальної техніки - ot.vntu.edu.ua/

125 Кібербезпека, спеціалізація - Безпека інформаційних і комунікаційних систем /кафедра Захисту інформації - zi.vntu.edu.ua /

Ґрунтовну математичну підготовку студентів забезпечує кафедра Вищої математики- initki.vntu.edu.ua/wm


Корисні посилання

Журнал "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія" Науково-технічний центр "Аналого-цифрові системи" Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ - ФІТКІ Локальна мережева академія CISCO ВНТУ Конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Кафедра ОТ у мережі Facebook

Банер
Банер
Студенти ФІТКІ – переможці першого етапу Всеукраїнської олімпіади зі спортивного програмування
Субота, 26 травня 2018, 08:53

На першому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спортивного програмування ВНТУ представив найбільшу кількість – 57(!) команд. Студенти ФІТКІ стали переможцями змагань.

Інформаційним спонсором олімпіади є газета «Голос України».

Детальніше про подію можна почитати на сайті газети «Голос України» за адресою:  http://www.golos.com.ua/article/302967

 
Реклама ФІТКІ
Субота, 26 травня 2018, 08:39

Спеціальність 121 — Інженерія програмного забезпечення

Кваліфікація - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; інженер-програміст.

Інженер-програміст цієї спеціальності зорієнтований на діяльність в галузі розробки сучасних програмних продуктів, проектування та експлуатації системних та прикладних програмних засобів, автоматизованих систем обробки інформації, баз даних і знань, експертних систем, створення веб-ресурсів та засобів комп’ютерної графіки, ґрунтовне вивчення та володіння таких систем програмування:

 • Операційні системи: MS Windows 8/7, Windows Phone 8/7.5, Android, MS Windows Vista; MS Windows Server 2008/2003; Linux.

 • Мови програмування: HTML5, C#, Java, ASP.NET, VB.NET, VBA, JavaScript, PHP, Perl, C++, Assembler.

 • Засоби розробки ПЗ: MS Visual Studio 201/2010, NetBeans IDE, Eclipse, C++ Builder.

 • Технології та системи керування базами даних: SilverLight 5, XNA, .NET Framework 4.0/3.5, COM, EJB; MS SQL Server, MS Access, MySQL.

 • Системи проектування та моделювання: PCAD, OrCAD, MATLAB, MathCAD.

 • Програмні пакети комп'ютерної графіки: Photoshop, Corel Draw, 3ds Max, Dreamweaver, FrontPage, Macromedia Flash та ін.

 • Програмування для мобільних платформ: Windows Phone, Android, iPhone.

Фахівці зі спеціальності 121 можуть працювати у різноманітних державних та комерційних підприємствах і організаціях, банківських установах. Посади, які можуть обіймати: інженер-програміст; системний програміст; прикладний програміст; Web-програміст; Web-дизайнер; розробник баз даних; розробник інтерфейсу користувача; лідер робочої групи; менеджер проекту; системний архітектор; системний аналітик; аналітик комп'ютерного банку даних; адміністратор веб-серверів; адміністратор інформаційної системи; адміністратор баз даних; інженер з комп'ютерних систем; інженер із застосування комп'ютерів; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів. Фахівців спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення готує кафедра програмного забезпечення факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. http://pmos.vntu.edu.ua/

Спеціальність 122 — Комп'ютерні науки

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Фахівці цієї спеціальності мають ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій; програмування як класичного (Java, C#,C++), так і Web-програмування (JavaScript, PHP тощо) та програмування сучасних інтелектуальних систем (Python тощо); розробки власних стартапів; аналітики програмного забезпечення; адміністрування комп’ютерних мереж; комп’ютерної графіки та Web-дизайну (AdobePhotoshop, AdobeIllustrator тощо); розробки мобільних програмних додатків (Android, Windows Phone, iOS тощо); що дозволяє знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, як вітчизняних, так і зарубіжних.

Великий ринковий попит на випускників спеціальності «Комп’ютерні науки» є постійним, адже вони працюють як програмістами, так і аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення; Web-аналітиками; системними адміністраторами комп’ютерних мереж; SEO-спеціалістами з рейтингування Web-ресурсів; розробниками програмного забезпечення для систем штучного інтелекту в бізнесовій та банківській діяльності (експертних систем, систем підтримки прийняття рішень з нечіткою логікою, нейронних мереж тощо); фахівцями з комп’ютерної графіки та Web-дизайну, розробки мобільних програмних додатків, в тому числі для комп’ютерних ігор та соціальних мереж (Facebook, Instagram тощо); наукових досліджень сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу.

Фахівці зі спеціальності 122 – Комп'ютерні науки мають можливість працювати в організаціях, що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, в тому числі на Web-платформі; у операторів мобільного зв’язку; Інтернет-провайдерів; державних та комерційних установах, які використовують комп’ютерні технології: банках, комерційних фірмах, адміністративних установах, навчальних та медичних закладах, на залізниці, підприємствах зв'язку, в організаціях, що створюють інформаційні ресурси тощо. Отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Комп'ютерні науки» розширює можливості працевлаштування та кар'єрного зростання. Фахівців спеціальності 122 – Комп'ютерні науки готує кафедра комп’ютерних наук (КН) факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (ФІТКІ). http://kn.vntu.edu.ua/

Спеціальність 123 — Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій; аналітик комп’ютерних систем.

Фахівці зі спеціальності 123 мають глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування комп’ютерних систем, мікрокомп’ютерних пристроїв, складних обчислювальних комплексів; вміють проектувати, налаштовувати та адмініструвати локальні та розподілені комп’ютерні мережі; володіють методами проектування апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем та мереж, здатні впроваджувати обчислювальні засоби і програмне забезпечення у всіх сферах діяльності людини.

Об’єктом діяльності інженера спеціальності 123 є:

 • побудова інформаційних та математичних моделей комп’ютерних систем, мереж та їх елементів;

 • проектування комп’ютерних систем, мереж, їх компонентів і блоків, системного та прикладного програмного забезпечення;

 • застосування досягнень науки в галузі інформаційних технологій та комп’ютерної техніки у процесах розробки і модернізації комп’ютерних систем та мереж;

 • системне та мережне адміністрування

 • моніторинг та підтримка роботи складних комп’ютерних систем і мереж.

Бакалавр, магістр зі спеціальності 123 — Комп’ютерна інженерія

може брати участь у розробці інформаційних та математичних моделей систем, проводити дослідження з реалізації розробки окремих пристроїв та блоків комп’ютерних систем та мереж, а також відповідного програмного забезпечення,.

Посади, які можуть обіймати випускники: програміст, WEB-аналітик, Front-end та Back-end Web-розробник, системний інженер, системний програміст, системний інтегратор, системний адміністратор, системний аналітик, QA-інженер, інженер-розробник електронних пристроїв, інженер з комп'ютерної графіки, SEO-спеціаліст, адміністратор комп'ютерних мереж, проектувальник комп'ютерних систем та мереж.

Фахівців спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія готує кафедра обчислювальної техніки факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

http://ot.vntu.edu.ua/ facebook.com/ot.vntu

Спеціальність 125 – Кібербезпека

СпеціалізаціяБезпека інформаційних і комунікаційних систем

Кваліфікація – фахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; професіонал із організації інформаційної безпеки.

Впровадження інформаційно-комунікаційних систем разом зі збільшенням швидкості обробки найрізноманітніших даних, починаючі від державних таємниць і закінчуючи соціальними мережами, створило також нові можливості для порушення кібербезпеки. Саме тому успішні підприємства потребують фахівців здатних розробити та впровадити:

- продуктивне, надійне і стійке до вірусів та зламу програмне забезпечення;

- захищені мережеві канали;

- бази даних, до яких неможливо додати хибну інформацію і з яких неможливо несанкціоновано зчитати конфіденційні дані;

- операційні системи, захищені від внутрішніх і зовнішніх зловмисників, а також вірусів, троянських програм, хробаків тощо;

- веб-сервери, стійкі до мережевих атак;

- засоби виявлення вразливостей та моніторингу інформаційної безпеки;

- комплексну систему захисту інформації, що протидіє багатьом різним за природою загрозам (кібератаки з боку інсайдерів та хакерів, злам програм, віруси, перехоплення трафіку, інформаційні війни, помилки, крадіжка носіїв інформації тощо).

Кібербезпека (раніше «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») – це поглиблене вивчення підходів та методів розробки й адміністрування програмних й апаратних засобів захисту інформації, що розв’язують описані вище задачі.

Фахівців спеціалізації 125 - Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем) готує кафедра захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. http://zi.vntu.edu.ua/

На факультеті інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії здійснюється підготовка фахівців, рівень яких відповідає міжнародним стандартам. Знання, які отримують студенти під час навчання, ґрунтуються на новітніх досягненнях сучасних комп’ютерних технологій і світових промислових стандартах, що зараз є визначальним під час працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні наші випускники працюють у різноманітних державних та комерційних підприємствах і організаціях, банківських установах.

Цикл навчання на бакалавраті триває 3 роки 10 місяців. Далі студент може продовжити навчання в магістратурі. Крім денної форми є заочна форма навчання.

На факультеті на високому рівні організовано науково-дослідну роботу студентів. За три останні роки студентами ФІТКІ опубліковано майже 500 наукових праць, отримано понад 100 патентів і свідоцтв на авторське право на твори (комп’ютерні програми). Особливо вдалим були здобутки наших студентів на різноманітних конкурсах студентських наукових робіт у 2015-16 роках. Кафедрами факультету щорічно проводяться наукові конференції та предметні олімпіади з програмування, інформатики, системного програмування, захисту інформації, вищої математики. На ФІТКІ під егідою кафедри комп’ютерних наук вже багато років проводиться Всеукраїнська олімпіада з програмування, що є півфіналом світу зі спортивного програмування. Наші студенти тричі входили до тридцятки кращих студентських команд першості світу з програмування серед близько 500 тис. команд з усього світу.

Нині жоден регіон України не може зрівнятися з Вінниччиною за темпами поповнення Інтернет-ресурсів. Цим лідерством ми завдячуємо насамперед міжнародним конкурсам із WEB-дизайну серед студентів та учнів, який організовує кафедра програмного забезпечення.

Саме на факультеті інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії функціонує елітна студія з веб-дизайну і комп’ютерної графіки, яка готує професіоналів-дизайнерів та фахівців з комп’ютерної графіки. У 2016 році вихованці студії отримали понад 400 перемог на Міжнародних конкурсах з комп’ютерної графіки, що вивело ВНТУ на світовий рівень у цій галузі, а Вінницю тепер вважають столицею комп’ютерної графіки. Студенти ВНТУ у студії займаються безкоштовно.

У 2005 році на базі ФІТКІ та Інституту перспективних освітніх технологій відкрито локальну академію фірми Cisco – світового лідера у галузі мережевих технологій. Академію оснащено найсучаснішим мережевим обладнанням, що дає змогу студентам ФІТКІ отримати не тільки теоретичні, а й практичні навички. Пройшовши повний курс навчання в академії Cisco, студенти отримують міжнародний сертифікат, який відкриває зелену вулицю для працевлаштування у будь-якій країні світу. У 2008 році відкрито також IT Академію Microsoft, яка готує сертифікованих фахівців у галузі сучасних IT-технологій.

Навчання апаратним дисциплінам здійснюється на кафедрі обчислювальної техніки з використанням сучасного лабораторного обладнання, зокрема, на базі стендів фірми Texas Instruments, США.

Кафедра програмного забезпечення ВНТУ разом з провідними українськими і закордонними вишами в рамках міжнародного Темпус проекту National Education Framework for Enhancing IT (TEMPUS NEFESIE) ініціювала введення інноваційної та підприємницької складової в навчальні плани магістрів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», що сприяє створенню та просуванню інноваційних стартап-проектів студентами цієї спеціальності. В рамках виконання проекту 5 магістрантів кафедри програмного забезпечення ВНТУ безкоштовно взяли участь у двотижневих навчальних курсах «Інновації та підприємництво в ІТ індустрії» у Швеції (м. Векше) та в Португалії (м. Коімбра).

Високі результати виступів студентів кафедри комп’ютерних наук (КН) на студентській першості світу з програмування АСМ-ІСРС стали підставою для створення датською компанією CDM/AS українського відділення CDM – Україна та відкриття в ньому філії кафедри КН, де фахівці компанії проводять безкоштовне навчання студентів сучасним технологіям програмування з подальшим стажуванням кращих студентів у Данії та працевлаштуванням в компанії. На стажування до провідних світових компаній (Google, Microsoft) запрошуються також учасники студентських команд кафедри КН з програмування. Сьогодні вони працюють у США, Австралії, Швейцарії, Німеччині та інших країнах Європи.

Міжнародне визнання підтверджується тим, що на основі кафедри захисту інформації відбуваються міжнародні науково-практичні конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» та «Методи кодування, захисту й ущільнення інформації», що дає змогу студентам дізнаватися про передові наукові досягнення фахівців з різних країн світу та доповідати власні результати. Плідне співробітництво на міжнародній арені дозволило колективу кафедри захисту інформації вибороти грант Євросоюзу за програмою TEMPUS та обладнати лабораторію захисту програмного забезпечення на цій кафедрі. Науковці та студенти кафедри виконують дослідження вразливостей засобів Інтернету Речей (побутової електроніки) на замовлення компанії «Samsung».

На обчислювальному центрі ФІТКІ функціонує центр електронних комунікацій Інтерцек, на базі якого створено Вінницький регіональний інформаційно-освітній вузол глобальної інформаційно-комп’ютерної мережі Інтернет та регіональний навчально-методичний центр Інтернет. Розробки впроваджуються в науково-технічному центрі «Аналого-цифрової системи».

У ВНТУ ефективно працюють осередки міжнародної студентської організації BEST та всесвітніх наукових товариств SPIE й ОSА, тому наші студенти беруть активну участь у вивченні профільних курсів з ІТ-технологій у провідних університетах Європи безкоштовно (за програмою BEST) та стажування у США (за програмами SPIE, ОSА).

Водночас студентське життя — це не тільки лекції, семінари та лабораторні роботи. Наші студенти мешкають у комфортабельних гуртожитках, які розташовані поруч з навчальними корпусами, з цілодобовим гарячим водопостачанням, санвузлами в кожній секції, із двома кухнями на кожному поверсі. У кожного студента є чудова можливість за п’ять із половиною років навчання значно поліпшити свій фізичний стан. У розпорядженні студентів є тренажерний зал, першокласний стадіон, діють різноманітні спортивні секції. Влітку можна чудово відпочити у спортивному таборі ВНТУ на березі Південного Бугу. Цілий рік організуються цікаві подорожі вихідного дня Україною. В університетській їдальні можна смачно і швидко пообідати всього за 20 гривень. Життя та навчання в нашому університеті удвічі дешевше, ніж в аналогічних університетах великих міст.

У нас Ви отримаєте найпрестижніший фах і зможете зробити успішну кар’єру не лише в Україні, але й за кордоном! Ви також зустрінетеся з нашими випускниками, які регулярно приїздять до ВНТУ з-за кордону для налагоджування творчих зв’язків і контактів.

Телефон деканату (0432) 43-90-02, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сайт факультету http://initki.vntu.edu.ua/

 
Студент ФІТКІ – призер чемпіонату України серед юніорів з армспорту
Четвер, 26 квітня 2018, 14:12

З 13 по 15 квітня 2018 року у місті Одеса відбувся XXV-ювілейний чемпіонат України серед юніорів з армспорту. Загалом, участь у змаганнях взяли близько 200 спортсменів з 24 регіонів України.

Cтудент ФІТКІ з кафедри КН Денис Чорний (група 2КН-16б) виборов друге місце у ваговій категорії 65 кг та був включений у збірну України!

Збірна команда України з 26 травня по 03 червня візьме участь у чемпіонаті Європи з армспорту у м. Софії (Болгарія) та в чемпіонаті світу, який пройде з 13 по 21 жовтня в Анталії (Туреччнина).

Вітаємо Дениса та бажаємо йому подальших перемог та успіхів!

 
Студенти ФІТКІ – переможці університетської олімпіади ”Програмування та управління ІТ-проектами”
Четвер, 26 квітня 2018, 13:59

Кафедра комп’ютерних наук провела університетську олімпіаду з ”Програмування та управління ІТ-проектами”.

Переможцями олімпіади стали студенти ФІТКІ:

--- 1 місце ---
Попова Інна Василівна
Маринюк Максим Дмитрович
Барась Валерія Олександрівна
Білецький Богдан Сергійович
Лишак Олександр Михайлович

--- 2 місце ---
Семенюк Вячеслав
Погорелюк Юрій
Давидов Сергій
Переродов Артем
Барановський Владислав

--- 3 місце --- 
Гаврилов Олександр
Лудан Дар’я
Горобець Юрій
Шахно Юлія
Кудрявцев Дмитро

Бажаємо нашим студентам перемоги Всеукраїнському етапі олімпіади!

 
СТУДЕНТИ ФІТКІ – ПЕРЕМОЖЦІ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Четвер, 26 квітня 2018, 12:15

Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади (1/8 першості світу) цьогоріч відбувся 21 квітня в 36 базових університетах усіх обласних центрів України. Вихід у наступний ІІ етап олімпіади (1/4 першість світу з програмування), який відбудеться восени цього року у ТНТУ імені Івана Пулюя, вибороли 6 команд ВНТУ.

Всесвітня студентська олімпіада з програмування ІСРС (International Collegiate Programming Contest) проводиться під егідою Всесвітньої комп’ютерної асоціації АСМ (Association for Computer Machinery) вже у 41-й раз.

Вона вимагає від учасників не тільки високопрофесійного кодування чи теоретичних знань з прикладної математики, а комплексного використання таких знань і навичок у процесі командної роботи (команді з трьох осіб надається один комп’ютер), в умовах жорсткого обмеження часу (5 годин на 10-15 задач) для формалізації поставлених задач, створення оптимізаційних або інтелектуальних алгоритмів їх розв’язання і оптимізованої програмної реалізації цих алгоритмів.

Враховуючи високу популярність олімпіади та велику кількість бажаючих взяти в ній участь, вже третій рік поспіль у Вінницькій області було організовано два базових майданчика – у ВНТУ (керував координатор 1-го етапу Всеукраїнської студентської командної олімпіади по Вінницькій області, відмінник освіти України, доцент кафедри комп’ютерних наук ВНТУ Ігор Арсенюк) та У ВДПУ (керував координатор 1-го етапу Всеукраїнської студентської командної олімпіади з програмування по Вінницькій області доцент кафедри математики та інформатики ВДПУ Олександр Жмурко).

На базі ВНТУ у змаганнях взяли участь 78 команд: з ВНТУ – 57 команд, Донецького національного університету ім. Василя Стуса (ДонНУ) – 7 команд, Вінницького коледжу національного університету харчових технологій (ВК НУХТ) – 3 команди, Вінницького технічного коледжу (ВТК) – 2 команди та, поза конкурсом, з фізико-математичної гімназії № 17 (ФМГ №17) – 9 команд.

За кількістю команд майданчик Вінницького політеху зайняв 1-е місце в Україні, а власне наш виш, виставивши на змагання 57 команд, також став першим за цим показником в Україні.

У ВДПУ взяли участь 20 команд. Крім власних команд, тут змагалися ще команди Вінницького фінансово-економічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Вінницького національного медичного університету ім. Миколи Пирогова, Вінницького національного аграрного університету; а також учнівські команди з Вінницького технічного ліцею, шкіл № 18, 23, 35, а також з Вінницького міського палацу дітей та юнацтва і спеціалізована школа I – III ст. №1 ім. Т. Г. Шевченка Козятинської міської ради вінницької області .

Учасникам змагання було запропоновано 14 задач різного рівня складності, що дало можливість позмагатися у „своїй ваговій категорії” класичним, технічним, педагогічним, природничим та економічним університетам, студентам коледжів та школярам.

Призери олімпіади по Вінницькій області (по групі технічних університетів):

1-ше місце виборола команда з ВНТУ VNTU_TreeS у складі студентів Євгена Щербіни (гр. 1КН-17м), Юрія Шмерчука (гр. 1ПІ-17м), Олександра Спажева (гр. 2КН-15б) (тренер – проф. кафедри КН Володимир Месюра).

 

Переможці олімпіади – команда VNTU_TreeS: Євген Щербіна, Юрій Шмерчук, Олександр Спажев, тренер – проф. Володимир Месюра

2-ге місце – у команди VNTU_[figTree] у складі Олексія Кавки (гр. 1ПІ-14б), Андрія Андрєєва (гр. 2ПІ-14б) та Максима Мельника (гр. 1ПІ-17б) (тренер – доц. кафедри ПЗ Вікторія Войтко).

Призери олімпіади – команда VNTU_[figTree]: Андрій Андрєєв, Максим Мельник, Олексій Кавка, тренер – доц. Вікторія Войтко

3-тє місце – у команди VNTU_9_3/4 у складі Костянтина Костюка (гр. 1ПІ-16б), Леоніда Кузнєцова (гр. 2ПІ-16б), Романа Іванова (гр. 1ПІ-16б) (тренер – доц. кафедри ПЗ Вікторія Войтко).

Призери олімпіади – команда VNTU_LanguageTriangle: Костянтин Костюк, Леонід Кузнєцов, Роман Іванов, тренер – доц. Вікторія Войтко

3-тє місце – у команди VNTU_Network_Teamу складі Віктора Свіжака (гр. 1ПІ-16б), Андрія Наумовського (гр. 1ПІ-16б), Михайла Позура (гр. 1ПІ-16б) (тренер – доц. кафедри ПЗ Вікторія Войтко).

Призер олімпіади – представник команди VNTU_Network_Team: Михайло Позур з тренером – доц. Вікторією Войтко

3-тє місце – у команди VNTU_++j+++j у складі Михайла Кренціна (гр. 1ПІ-15б), Олександра Восьмушка (гр. 1ПІ-15б), Антона Зубка (гр. 1ПІ-15б) (тренер – доц. кафедри ПЗ Вікторія Войтко).

Призери олімпіади – команда VNTU_++j+++j: Антон Зубко, Михайло Кренцін, Олександр Восьмушко, тренер – доц. Вікторія Войтко

Побажаємо ж цим командам та усім іншим учасникам олімпіади успіхів, натхнення, наснаги та майбутніх перемог!

 
СТУДЕНТИ ФІТКІ – ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ ВІД DELPHI SOFTWARE
Четвер, 26 квітня 2018, 10:15

Понад 90 учасників зібрала у ВНТУ цьогорічна олімпіада з програмування та IT технологій від Delphi Software.

Олімпіада мала 6 категорій:

- Algorithms & data structures (C++)
- Development using .Net (C#)
- Web Dev
- Mobile
- Data Science
- QA

Обов’язкова для всіх учасників олімпіади категорія  Algorithms & data structures (C++). Дві категорії учасники обирали самостійно. Всього, з врахуванням однієї обов’язкової, студенти писали 3 категорії. Лише одну чи всі 6 обрати не дозволялось.

Delphi Software дякує усім учасникам!

Переможці отримали призи:

1 місце – стипендія 2000 грн/міс впродовж півроку.

Два 2-х місця – 1500 грн/міс.

Три 3-іх місця – 1000 грн/міс.

Також передбачений одноразовий приз для кращих рішень у кожній з 6-ти категорій – 1200 грн.

Переможцями олімпіади стали студенти ФІТКІ:


Вітаємо наших програмістів з перемогою!

 
СТУДЕНТИ ФІТКІ – ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ІЗ НАПРЯМКУ «ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА» 2018
Четвер, 26 квітня 2018, 10:06

12-13 квітня 2018 року на базі Вінницького національного технічного університету проходив ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напрямку «Інформатика і кібернетика».

Відкрив підсумкову науково-практичну конференцію проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор Сергій Павлов. Учасників конкурсу також привітали декан факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, доктор технічних наук, професор Олексій Азаров та декан факультету комп’ютерних систем та автоматики, доктор технічних наук, професор Олег Бісікало.

Учасниками конкурсу стали 57 вищих навчальних закладів, у першому турі конкурсу брало участь 114 студентських наукових роботи. У результаті їх рецензування Галузевою конкурсною комісією на підсумкову науково-практичну конференцію було запрошено 41 учасника із 16 вищих навчальних закладів.

Студенти із Тернополя, Харкова, Одеси, Миколаєва, Черкас, Вінниці та інших міст України показали надзвичайно високий рівень професійних знань.

Серед переможців конкурсу в секції «Інформатика» – студенти ФІТКІ:

 

СТАВИЦЬКИЙ Павло Валерійович (кафедра ПЗ, гр. 1ПІ-17м)

Система синтезу та аналізу музичних звуків

Науковий керівник: Войтко Вікторія Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри ПЗ

ІІ місце

ЛУДАН Дар’я Вікторівна (кафедра КН, гр. 2КН-17м)

Програмний модуль інтерактивної квестової   системи на основі мобільної платформи.

Науковий керівник: Яровий Андрій Анатолійович, д.т.н., професор кафедри ПЗ

ІІ місце

КОРОЛЬ

Денис Сергійович (кафедра ПЗ, гр. 1ПІ-17м)

Програмний засіб для виконання швидкісного фрактального ущільнення зображень

Науковий керівник: Майданюк Володимир Павлович, к.т.н., доцент кафедри ПЗ

ІІІ місце

 

Призери конкурсу: Павло Ставицький, Даря Лудан та Денис Король

 
У КОНКУРСІ «МІС ВНТУ 2018» ФІТКІ ПРЕДСТАВЛЯЛА АЛІНА ДУШКО
Четвер, 26 квітня 2018, 09:58

Традиційний конкурс «Міс Вінницького національного технічного університету» відбувся в міському палаці мистецтв «Зоря».

Це вперше улюблений університетський конкурс змінив локацію — проходив не в актовій залі вишу, а в «Зорі». Отож, глядацька аудиторія була і більшою, і різноманітнішою.

У яскравих і емоційних змаганнях юних вродливиць брали участь вісім студенток Вінницького національного технічного університету — по одній від кожного факультету.

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії представляла студенка другого курсу Аліна Душко (гр.2БС-16б).
Аліна – відмінниця навчання, активістка студентського самоврядування ФІТКІ, староста групи 2 БС-16б.

Дійство вдалось феєричним і… непередбачуваним! Дефіле, відеовізитка, інтелектуальні і творчі конкурси.

Вітаємо Аліну з чудовим виступом!

 
КУРС CS50 ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЧИТАЄТЬСЯ НА ФІТКІ
Четвер, 26 квітня 2018, 09:45

ІТ хакатон CS50 Puzzle Day, який проводив професор Гарвардського університету Д. Маллан перед запуском курсу CS50 (Introduction to Computer Science), зібрав у 2018 році у Вінницькому національному технічному університеті понад сто студентів.

Зорганізували хакатон у ВНТУ завідувач кафедри КН, доктор технічних наук, професор Андрій Яровий і випускник кафедри КН, а тепер уже викладач й топовий програміст Євген Шемет. Євген торік стажувався в Гарвардському університеті і є сертифікованим викладачем курсу CS50: «CS50 PuzzleDay — це одна з частин цього курсу. Курс складається з навчальної програми і подій, які відбуваються паралельно з ним. Ми у ВНТУ нині робимо із таких подій лише CS50 PuzzleDay. Цьогоріч проводимо хакатон уже вдруге. Цей Гарвардський захід відбувається водночас по всьому світу для тих, хто проходить курс CS50. На хакатон пропонується 8 логічних задач. Торік лише три команди у світі вирішили усі 8 задач. Цьогоріч задачі були легші, тому значно більше команд вирішили усі завдання. Отже, змагання були продуктивнішими. Приміром, моя команда, в якій була моя дружина Таня і завідувач моєї кафедри комп’ютерних наук, професор Андрій Яровий також впоралась з усіма задачами».

У CS50 PuzzleDay усе орієнтоване на креатив, нема стандартних рішень. Власне і курс розвиває неформальний підхід до вирішення задач, який дуже цінується фахівцями у всьому світі. Стандартно вирішувати задачі можна навчити, а от застосувати найефективніший підхід до вирішення задачі можуть лише найбільш талановиті або найбільш досвідчені айтішники.

Учасникам одночасно у всьому світі дається дві доби на вирішення задач. Оскільки вони орієнтовані на логічне мислення, дозволяється користуватись усім, й інтернетом також.

Професор Яровий: «Задачі не мають готової відповіді. Ти повинен серед абсолютно різнорідних понять знайти логіку, що їх поєднує. А потім вивести це в єдину логічну схему і зрозуміти, яка правильна відповідь. Задачі дуже цікаві. Є задачі багатоетапні — спершу знаходиш якусь логіку непов’язаних об’єктів, вибудовуєш ціле речення, а потім з цього речення скласти одне слово. Відповіддю до кожної задачі є одне слово, але знайти його дуже важко».

«Приємно, що у цьому заході можуть брати участь не лише студенти, а й усі охочі. Для того, щоб усе відбулось на найвищому рівні, ми створили команду організаторів, де був і Євген Шемет, його дружина, теж випускниця кафедри КН ВНТУ Таня Шемет (Куба) і представники ІТ- спільноти Вінниці, які виступали спонсорами хакатону. Це компанії BrainBasket, NestLogic, Playtika та фірма BBFood», — продовжує Андрій Яровий.

Відео лекцій професора Малана є на YouTube і на спеціалізованих інтернет-ресурсах. Лекції можна переглядати англійською мовою, а можна і в перекладі українською. Зокрема українською можна переглядати на спеціалізованій платформі Prometheus — це та платформа, яка рекомендована МОНУ до використання у вишах. І головне: Курс CS50 доводить: комп’ютерні науки — це мистецтво мислити.

Переможцями ІТ хакатону CS50 Puzzle Day стали студенти ФІТКІ:

language triangle

 • Кузнєцов Леонід (студент гр. 2ПІ-16б)

 • Костюк Костянтин (студент гр. 1ПІ-16б)

Network Team

 • Позур Михайло (студент гр. 1ПІ-16б)

 • Свіжак Віктор (студент гр. 1ПІ-16б)

optimum

 • Озерчук Дмитро (студент гр. 2ПІ-16б)

 • Білоконь Владислав (студент гр. 1ПІ-16б)

 • Трішкіна Яна

Pomaranchi

 • Шемет Тетяна (випускниця кафедри КН)

 • Шемет Євген (викладач кафедри КН)

 • Андрій Яровий (завідувач кафедри КН)

Кожна з цих чотирьох команд розв’язала усі 8 задач. Отож, згодом кожен учасник отримає персональний сертифікат від Гарвардського університету за підписом самого Девіда Маллана.

 
Професори ФІТКІ нагороджені Почесною грамотою виставки «Сучасні заклади освіти 2018»
Четвер, 26 квітня 2018, 09:34

Найвище звання і головну відзнаку — Гран-прі Вінницький національний технічний університет отримав на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2018». Організатори — компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Окрім Гран-прі ВНТУ здобув золоту медаль — за упровадження сучасних засобів навчання, проектів програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу.

Також ВНТУ отримав сертифікат «Якість наукових публікацій» за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

А ще ВНТУ нагороджено дипломом за презентацію досягнень та інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки.

Почесними грамотами виставки «Сучасні заклади освіти - 2018» відзначені професори ФІТКІ: перший проректор ВНТУ, професор кафедри програмного забезпечення Олександр Романюк та професор кафедри вищої математики Віра Петрук.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 9 з 78
Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет.